home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Ny pjece om kvælstof

En ny pjece med bidrag fra både forskere og landbrugets organisationer har samlet de vigtigste facts om kvælstof.  Pjecen er udarbejdet i regi af forskningsalliancen DNMARK og kommer hele vejen rundt om kvælstof – kvælstofkredsløbet, nitrat i drikkevand, grundvand, vandløb, søer og kystvande, kvælstof i dyrkningsjorden, gødskning, tiltag til at reducere udvaskningen, retention, virkemidler og målsætningerne i vandområdeplanerne.

Fakta_om_kvaelstof forside

Fakta om kvælstof i landbruget og vandmiljøet.

 


Print pagePDF page

No comments yet

Sorry, the comment form is closed at this time.