home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Nationalt temamøde

Den 14. december 2017 inviterer dNmark alliancen til nationalt temamøde i Theodor Sorgenfrei Auditoriet på GEUS, Øster Voldgade 10, 1350 København K.

I en årrække har vi arbejdet med lokale og nationale scenarier der tilgodeser såvel fødevareerhvervet, samfundet som miljøet og vi har haft phd-studerende og postdocs til at undersøge udvalgte elementer, der kan bidrage til en samlet løsning. På temamødet vil vi præsentere de vigtigste af de opnåede resultater, og vi vil drøfte muligheder for, hvordan vi kommer videre med de udfordringer vi står over for.

Temamødet henvender sig til myndigheder, landbrug, virksomheder og andre interesserede aktører, der har interesse i at bidrage til at finde løsninger på kvælstofudfordringerne.

Tilmelding er mulig frem til den 7. december på  https://auws.au.dk/dnmarktemamode

Programmet for dagen

09:30-10:00: Kaffe og brød

10:00-10:30: Introduktion og aktuelt om kvælstof, herunder anbefalinger fra vores ”Innovative Solutions for Sustainable Management of Nitrogen” Conference og nationale interessent-workshops

10:30-11:30: Nye læringer fra de unge forskere – Løsningsscenarier på forskellige problemer såsom nitrat i grundvandet, Kvælstof ud i overfladevandet, ammoniak, drivhusgasser osv.

11:30-12:30: Panel og anbefalinger

12:30-13:30: Frokost

13:30-14:15: 3 nye veje til 2030 (solution scenario sammendrag fra arbejdspakkerne)

14:15-14:45: Paneldebat med interessenter samt input til anbefalinger
og ”take home messages”

14:45-15:00: Innovationsfonden

15:00-15:10: Tak for i dag


Print pagePDF page

No comments yet

Sorry, the comment form is closed at this time.