home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Løsningsscenarier

De løsninger, som alliancen når frem til, bliver placeret i tre overordnede løsningsscenarier.

1. Nye produktionskæder med en mere effektiv kvælstofudnyttelse og recirkulering

2. Geografiske målrettede tiltag baseret på lokalt tilpasset management og planlægning

3. Nye forbrugsmønstre der fører hen mod ændret arealanvendelse og kvælstofkredsløb

Alliancens arbejde vil bl.a. munde ud i et fyldestgørende og dynamisk kvælstofbudget for hele Danmark. Inedenstående video kan du se Professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet forklare nærmere om de tre løsningsscenarier.


Print pagePDF page