home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Institut for Plante- og Miljøvidenskab (PLEN), Københavns Universitet

Primære rolle i projektet

Fra PLEN er forskergrupperne for Jordfertilitet og Planteernæring involveret i forskningspakke 4 der studerer særligt kritiske N problemstillinger. Vores forskergrupper har fokus på afgrøders forsyning af næringsstoffer fra såvel mineralske som organiske gødninger, samt recirkulering af affaldsprodukter og hvordan dette påvirker jordens frugtbarhed og kvalitet.

Vi er hovedaktører i delprojekt 4.1 om recirkulering af N i affaldsprodukter fra by til land og hvordan denne kan forbedres, f.eks. vha. teknologier som kompostering, bioforgasning, termisk forgasning, nye spildevandsteknologier m.v.  Vi samarbejder i dette og andre projekter med aktører fra affaldsbranchen (i DNMARK specielt HedeDanmark og BGORJ). Vi bidrager desuden til syntese af DNMARKs resultater i forskningspakke 6.

Link til hjemmeside: www.plen.ku.dk

Forskere

Lars Stoumann Jensen (Professor m.s.o. i Jordfrugtbarhed og Recirkulering af Husdyrgødning og Organisk Affald) er leder af forskningspakke 4 og specifikt af delprojekt 4.1, der vejledes sammen med lektor Jakob Magid og professor i Planteernæring Jan Kofod Schjørring.

Forskningen i delprojekt 4.1 udføres af 2 postdocs, Dr. Beatriz Gomez Muñoz og Dr. Sean Case , der siden henholdsvis 1.sept. og 15. juni 2013 har arbejdet på projektet.

Beatriz har en Ph.D. grad (2011) fra University of Jaén, Spanien. Hendes Ph.D. projekt drejede sig om gødskningstrategier i økologisk oliven-produktion, inklusiv kompostering og recirkulering af organisk affald fra oliven-olie industrien som gødningsprodukter.

Sean har en Ph.D. grad (2013) fra Center for Ecology & Hydrology , UK og University of Edinburgh, Skotland. Fokus for hans Ph.D. projekt var effekten af biochar tilførsel på kvælstofomsætning og lattergas emissioner fra landbrugsjord .

Kontakt

Professor Lars Stoumann Jensen
Mail: lsj@plen.ku.dk
Tlf: 3533 3470, mobil 2122 2039
 Lars Stoumann Jensen_2503

Print pagePDF page