home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), Københavns Universitet

Primær rolle i projektet

IFRO indgår i dele af DNMARK, men arbejdet omfatter primært forskningspakke 4. Her vil der blive gennemført et ph.d. projekt om vandøkonomi omfattende gevinstvurderinger ved bedre vandkvalitet, der kan indgå i vurderinger af mulige områder med disproportionale omkostninger ved tiltag der øger vandkvaliteten. Endvidere indgår der er vurderinger af en teoretisk tilgang til brug af miljø- og ressource omkostninger ved vandanvendelsen.

Endelig vil der i ph.d. projektet indgå overvejelser i forhold til målrettet regulering som foreslået af Natur- og Landbrugskommission og det arbejder som IFRO i øvrigt gennemfører i forhold til de økonomiske gevinster ved målrettet regulering. Anne Kejser Jensen er ansat som ph.d. på dette projekt. Der er i arbejdet et tæt samspil til de analyser der foretages i forskningspakke 3 omkring lokal forankring af tiltag til at reducere N-tabet.

Endvidere deltager IFRO i forskningspakke 4 med henblik på at økonomiske vurderinger af diæt og ændringer af madvaner samt reduktion i bl.a. madspild. Tilgangen er national og den supplere derfor de lokale analyser om madanvendelse der foretages i bl.a. Horsens. Seniorforsker Jørgen D. Jensen er ansvarlig for den del af projektet.

Kontakt

Seniorforsker Brian H. Jacobsen
Mail: brian@ifro.ku.dk
Tlf: 35336873
Brian_Jacobsen Brian er projektleder for IFRO’s bidrag og indgår som hovedfagsvejleder sammen med Søren B. Olesen, IFRO, KU.  Anne Kejser er ansat pr. 1.9.2013.
Læs mere her
Lektor Jørgen Dejgaard Jensen
Mail: jorgen@ifro.ku.dk
Tlf: 35336859
Joergen_Dejgaard_Jensen Jørgen Dejgaard Jensen er seniorforsker med fokus på fødevareafsætning, herunder opgørelse af madspild.
Læs mere her

Print pagePDF page