home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Indsat under Pilotområde

fig 1

Nyt demonstrationsområde for virkemidler til målrettet regulering

Området ved Hagens Møllebæk nord for Skive er et demonstrationsområde, hvor man via en række kortlægninger og målinger finder områder, hvor virkemidlerne vil få størst effekt. En af 200 ... Læs mere

Jørgen E. Olesen

Gode løsninger skabes sammen

Læs Jørgen E. Olesen debatindlæg i LandbrugsAvisen d.23 september som bl.a. omhandler hvordan lokalt samarbejde kan styrke udfordringer med afstrømning og implementering af miljøtiltag i de ... Læs mere

Pilot_areas

Ny type rådgiver skal bringe landmænd i vandoplande sammen

Anders Lehnhardt er Danmarks første oplandskonsulent. Hans job er at bevæge sig på tværs af matriklerne og bringe landmænd i vandoplande sammen for at lave fælles løsninger. Anders ... Læs mere

Aalborg sv workshop

Fremtidsscenarier for oplandet til Aalborg SV

En torsdag aften i januar var lokale borgere, landmænd, kommunalt ansatte og andre interessenter mødt op til workshop i dNmark-alliancen for at drøfte potentialerne for den fremtidige ... Læs mere

Varde_area

Læs om fremtidsscenarierne for oplandet til Hagens Møllebæk

På workshoppen med lokale landmænd, kommune med flere drøftede vi forskellige modeller for den fremtidige arealanvendelse et oplandet til Hagens Møllebæk, der er et delopland til Skive ... Læs mere

workshop hagens møllebæk

Fremtidsscenarier for oplandsarealet til Hagens Møllebæk

For godt et år siden afholdt vi ekskursion og efterfølgende workshop om fremtidens landbrugsproduktion og arealanvendelse med fokus på området omkring Hagens Møllebæk. Nu inviterer ... Læs mere

De lokale beboere bidrog med masser af viden og gode ideer på den første runde workshops. Arrangørerne håber på, at de næste workshops bliver lige så konstruktive.

Se de nye scenarier for pilotområderne

Nu er forskerne snart færdige med at udvikle og regne på de mange ideer, som landmænd og andre borgere kom med ved seks lokale workshops for et år siden. Deltag i de kommende workshops, hvor ... Læs mere

Dnmark alliancen på ekskursion til Filsø i forbindelse med årsmøde i marts 2015.

Networking trives i DNMARK

Allianceleder Tommy Dalgaard glæder sig over, at der er turbo på videndelingen i DNMARK-alliancen. Han mener, det giver bedre og mere robuste løsninger på udfordringerne med kvælstof. Skønt ... Læs mere

Billede0024

Brug for at nytænke kløvergræsmarken

Når kløvergræsmarken til afgræsning skal lægges om, er der stor risiko for, at der tabes store mængder kvælstof til miljøet. Frank Oudshoorn, SEGES anbefaler, at landmændene overvejer ... Læs mere

Fælles

Vellykket årsmøde i Nymindegab

Med en livlig faglig diskussion, en indholdsrig ekskursion i lokalområdet og mange spændende præsentationer mødtes 50 DNMARK forskere og interessenter den 9.-10. marts på Nymindegab Kro. Her ... Læs mere

Next entries »