home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Indsat under Om DNMARK

teknikmiljo

Forskere udvikler løsninger med lokale borgere

Læs artiklen om dNmark-alliancens arbejde, som blev publiceret i Teknik & Miljø nr. 10 med interview af Tommy Dalgaard og Irene Wiborg. Artiklen af skrevet af alliancedeltager Bodil ... Læs mere

fig 1

Nyt demonstrationsområde for virkemidler til målrettet regulering

Området ved Hagens Møllebæk nord for Skive er et demonstrationsområde, hvor man via en række kortlægninger og målinger finder områder, hvor virkemidlerne vil få størst effekt. En af 200 ... Læs mere

Jørgen E. Olesen

Gode løsninger skabes sammen

Læs Jørgen E. Olesen debatindlæg i LandbrugsAvisen d.23 september som bl.a. omhandler hvordan lokalt samarbejde kan styrke udfordringer med afstrømning og implementering af miljøtiltag i de ... Læs mere

Glædelig jul

Glædelig DNMARK jul!

Så er endnu et aktivt år i dNmark alliancen ved at gå på hæld. Og det har været et spændende år, hvor vores alliance har haft gang i mange aktiviteter. På den internationale scene har vi ... Læs mere

Nyeveje2_3

Dansk landbrug står ved en korsvej

Hvilken vej skal det danske landbrug vælge for at imødegå fremtidens udfordringer til en effektiv, produktiv og bæredygtig fødevareproduktion sammen med hensynet til miljøet, samt en mere ... Læs mere

Programmet kan blandt andet beregne, hvordan en mindre majsareal vil påvirke mængden af kvælstof der forlader oplandet.

Nyt program regner på effekt af sædskifter og virkemidler

Ph.d.-studerende Andreas Aagaard Christensen, KU, udvikler et nyt redskab, som skal give landmænd og konsulenter overblik over, hvilken kvælstofeffekt ændringer i sædskiftet og brug af ... Læs mere

Billede_Steen_Brock

Bæredygtige løsninger – også for mennesker

I DNMARK-alliancen deltager folk med mange forskellige kompetencer. En af dem er filosof Steen Brock, AU som har viden og værktøjer til at indtænke mennesket, når der skal ske forandringer i ... Læs mere

Projektet er på skinner

I projektets første år er der ansat ti forskerspirer og udpeget seks pilotområder, så nu er dNmark-alliancen for alvor i arbejdstøjet og klar til at udvikle bæredygtige løsninger til at ... Læs mere

Pressomtale ved projektstart

DNMARK er blevet introduceret til den danske presse i form af en pressemeddelelse lavet af DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. Læs pressemeddelsen her. Tommy Dalgaard er ... Læs mere