home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Indsat under Hagens Møllebæk

fig 1

Nyt demonstrationsområde for virkemidler til målrettet regulering

Området ved Hagens Møllebæk nord for Skive er et demonstrationsområde, hvor man via en række kortlægninger og målinger finder områder, hvor virkemidlerne vil få størst effekt. En af 200 ... Læs mere

Jørgen E. Olesen

Gode løsninger skabes sammen

Læs Jørgen E. Olesen debatindlæg i LandbrugsAvisen d.23 september som bl.a. omhandler hvordan lokalt samarbejde kan styrke udfordringer med afstrømning og implementering af miljøtiltag i de ... Læs mere

Pilot_areas

Ny type rådgiver skal bringe landmænd i vandoplande sammen

Anders Lehnhardt er Danmarks første oplandskonsulent. Hans job er at bevæge sig på tværs af matriklerne og bringe landmænd i vandoplande sammen for at lave fælles løsninger. Anders ... Læs mere

Varde_area

Læs om fremtidsscenarierne for oplandet til Hagens Møllebæk

På workshoppen med lokale landmænd, kommune med flere drøftede vi forskellige modeller for den fremtidige arealanvendelse et oplandet til Hagens Møllebæk, der er et delopland til Skive ... Læs mere

workshop hagens møllebæk

Fremtidsscenarier for oplandsarealet til Hagens Møllebæk

For godt et år siden afholdt vi ekskursion og efterfølgende workshop om fremtidens landbrugsproduktion og arealanvendelse med fokus på området omkring Hagens Møllebæk. Nu inviterer ... Læs mere

fig 1

Kvælstoftransport i Hagens Møllebæk

På den vestlige side af Skive Fjord nord for Skive, er der i det seneste år blevet målt kvælstofkoncentrationer i vandløbet Hagens Møllebæk, ved en station ca. 700 m fra tilløbet til ... Læs mere

LZ0B6527

Nytænkning og lokale initiativer ved Hagens Møllebæk

På en stille efterårsdag den 1. oktober 2014 mødte 30 inviterede landmænd, lokale beboere og interessegrupper op ved Landbo Limfjord Rådgivningscenter for at diskutere initiativer og ... Læs mere

Hagens_møllebæk

Invitation til workshop nord for Skive

Invitation til workshop Er du interesseret i fremtidens landbrug og natur nord for Skive ved Hagens Møllebæk? Skal landbrugs-produktionen i området øges? Eller skal der være flere ... Læs mere

Ny måleserie i Hagens Møllebæk

De første målinger af vandafstrømning, kvælstof- og fosforkoncentrationer og -udledninger er netop igangsat ved en målestation i Hagens Møllebæk nord for Skive. De første målinger ved en ... Læs mere

Skive meeting highlights

Alliancens første årsmøde i Skive den 8-9/10 2013 bød bl.a. på en præsentation af projektets i alt 5+6 nye PhD og post-doc projekter, en spændende tur til studieområdet ved Limfjorden, og ... Læs mere