home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Indsat under Resultater

Fakta_om_kvaelstof forside

Ny pjece om kvælstof

En ny pjece med bidrag fra både forskere og landbrugets organisationer har samlet de vigtigste facts om kvælstof.  Pjecen er udarbejdet i regi af forskningsalliancen DNMARK og kommer hele ... Læs mere

Ngrafik

Kvælstofeksperter til stor international konference og FN-møde i Aarhus

Med dNmark alliancen som vært samles mere end 140 forskere og andre kvælstofeksperter på Aarhus Universitet den 25-30/6 2017 til international konference om innovative løsninger for en mere ... Læs mere

Lars Stoumann Jensen_2503

Indlæg på Plantekongres 2017 om anvendelse af nye affaldsbaserede gødninger i landbruget

På Plantekongressen 2017 afholder Professor Lars Stoumann Jensen, KU, i session 72 – “Fra skrald til guld” d.18.01.17 kl:9.45-10.30 indlæg om anvendelse af nye affaldsbaserede ... Læs mere

N-foot badabing

International artikel om kvælstoffodaftryk udgivet – synteseoversigt over metoder til reduktion af kvælstoftab til miljøet

I 2015 deltog forskere fra DNMARK alliancen i en kvælstoffodaftryk workshop i Sapporo, Japan. Målet med workshoppen var at samle internationale forskere, som arbejder med kvælstoffodaftryk for ... Læs mere

INC_2016_1

Europæisk statistik ikke tilstrækkelig til opgørelse af regionale kvælstofbalancer i DK

Wageningen Universitetet i Holland har stor erfaring med Europæiske opgørelser af kvælstofforbrug og tab til miljøet, baseret på generel tilgængelig EU statistik. Samarbejdet med at anvende ... Læs mere

Momentumplus

Økonomi, regulering og landbrugspakke

Læs artiklen, som omhandler de økonomiske gevinster ved den målrettede regulering, men også de udfordringer der opstår, når landmænd påvirkes forskelligt alt efter området de har bedrift ... Læs mere

DA-NL comparison

Hvorfor er der så stor forskel på dansk og hollandsk svinebrug?

Hollandske svinebedrifter har mindre jord end de danske svinebedrifter og må derfor købe mere foder og transportere mere gødning væk fra bedriften end de danske. En ny artikel undersøger ... Læs mere

pl_po_15_309_2537_f1

dNmark landskabsmodellen er et nyt hjælpeværktøj til at finde lokale løsninger på kvælstofudfordringer

Der er udviklet et prototype dialogværktøj, som på baggrund af eksisterende viden gør det nemt at beregne og diskutere den sandsynlige udvaskning af kvælstof fra marker, ud fra oplysninger ... Læs mere

DNMARK_UK_tryk

Få overblik over artikler og resumeer skrevet i dNmark regi

Som en helt ny feature, kan du nu få et overblik over alt det materiale, som er skrevet i dNmark regi. Det gør du ved at åbne punktet ”Publikationer i dNmark” ude i højre kolonne, hvor ... Læs mere

Gjøl

Rapport giver oversigt over scenarieanalyser om kvælstof- og fosforbelastning i oplande

Med udgangspunkt i publicerede analyser i internationale tidsskrifter er der lavet en gennemgang af 256 artikler omkring scenariestudier som behandler model-baserede scenarieanalyser af ... Læs mere

Next entries »