home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Indsat under diverse

Nsurp

Sådan har N udnyttelsen udviklet sig i Danmark

I en nylig oversigtsartikel giver forskere fra dNmark alliancen et overblik over udviklingen i dansk landbrugs udnyttelse af kvælstof og effekten af tiltag til at reducere tabet til miljøet. ... Læs mere

Jørgen E. Olesen

Tragedien om kvælstof

Talkrigen om landbrugspakken raser, men husk nu essensen: Det er  lykkedes at reducere udledningen af kvælstof til miljøet markant, og det er kun hvis landbrug, myndigheder og forskning står ... Læs mere

videnbladgrafik

Videnblade omkring kvælstof fra Videntjenesten for Planlægning og Friluftsliv, Københavns Universitet

Videntjenesten for Planlægning og Friluftsliv under Københavns Universitet (se mere på dette link) har pr. 4. marts 2016 udgivet to videnblade med relation til kvælstof og DNMARK. Det ene ... Læs mere

bdsmall

Forstyrrelse af hjemmesidens drift

Jævnlige brugere af hjemmesiden for DNMARK vil nok have bemærket at hjemmesiden har været utilgængelig gennem nogen dage, samt at den dernæst var afløst af en foreløbig side. Forstyrrelsen ... Læs mere

dnmark_fremtidsscenarier2

Invitation til anden runde workshop sydvest for Aalborg

For 1 år siden afholdt vi ekskursion og efterfølgende workshop om fremtidens landbrugsproduktion og arealanvendelse sydvest for Aalborg. Nu er vi endelig klar med anden runde workshops, hvor ... Læs mere

plantekongres

dNmark-Alliancen repræsenteret ved Plantekongres 2016

dNmark Alliancen er repræsenteret med 3 sessioner ved dette års Plantekongres som foregår i Herning Kongrescenter. Irene Wiborg og Morten Graversgaard vil i session 39 – “Vandråd ... Læs mere

Glædelig jul

Glædelig DNMARK jul!

Så er endnu et aktivt år i dNmark alliancen ved at gå på hæld. Og det har været et spændende år, hvor vores alliance har haft gang i mange aktiviteter. På den internationale scene har vi ... Læs mere

pl_plk_2016_forsidebillede_1

DNMARK på Plantekongres 2016

Blandt kongressen 99 sessioner er to af dem med kraftige DNMARK-aftryk. I session 39 ”Vandråd – hvad lærte vi?” er der indlæg af ph.d.-studerende Morten Graversgaard, Aarhus Universitet ... Læs mere

Aarhus Universitet logo

Nationalt kvælstofbudget skaber overblik

Mindre madspild, bedre genbrug af kvælstof i produktionen af fødevarer og nye landbrugsteknologier er nogle af de veje, man kan gå, for at nedsætte udledningen af kvælstof til miljøet. Det ... Læs mere

pl_15_2204_b1

På udkig efter nyt måleudstyr til en målrettet indsats

SEGES går nu på jagt i andre brancher for at finde grej, som landmændene kan bruge til at skaffe præcise målinger af næringsstoftabet fra deres marker. SEGES vil den kommende tid screene ... Læs mere

« Previous entries · Next entries »