home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Indsat under Presse

EU Nitrogen Expert Panel_logo2

Arbejdpakkeleder Lars Stoumann Jensen udnævnt til EU Nitrogen Expert Panel

Professor Lars Stoumann Jensen, Københavns Universitet, og dNmark WP4 leder, er blevet udnævnt til EU Nitrogen Expert Panel, der for nylig er stiftet af ledende europæiske forskere, politikere ... Læs mere

FNgeneveTDA2014_1211

Danmark leder FN task force

Tommy Dalgaard fra Aarhus Universitet er i de kommende år formand for en FN task force vedrørende bæredygtig anvendelse af kvælstof. Danmarks indsats for at effektivisere kvælstofforbruget ... Læs mere

Foto Ingvild

Specialestuderende sætter lup på det nordjyske drænvand

Norske Ingvild Lauvland Høie fandt, at især fire faktorer har betydning for indholdet af kvælstof i drænvandet – jordtypen, vand i drænene om sommeren, brug af husdyrgødning og ... Læs mere

dnmark_figure

Nitratindholdet i dansk drikkevand: Faldende på almene vandværker, men stigende i private boringer

En ny artikel om nitratindhold i drikkevand er lige udkommet. Artiklen beskriver udviklingerne i nitratindholdet i det danske drikkevand over de sidste 35 år både for almene vandværker og for ... Læs mere

DSFreport2014

Smartere brug af kvælstof

I årsskriftet fra Det Strategiske Forskningsråd kan du ved at klikke her læse om samarbejdet DNMARK alliancen, og vores nye ideer til recirkulering og sikring af kvælstofbalancen. Læs mere

Planteavlere kan få gevinst af DNMARK

Der er lige udkommet en artikel i Magasinet Effektivt Landbrug, som under klummen Plantefokus fremhæver de gevinster planteavlen kan have af kvælstofforskningen som udføres i regi af DNMARK ... Læs mere

Cleanwaste conference in Aarhus November 20th 2013

Cleanwaste is a strategic research alliance with focus on developing cost efficient environmental technologies for the management of animal manure. The conference will present results from the ... Læs mere

« Previous entries