home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Indsat under Seminarer

© shutterstock.com, J. Marijss

Seminar om vandrammedirektivet: Værktøjer og virkemidler

Implementering af krav fra EU’s vandrammedirektiv rummer mange praktiske udfordringer. Hvordan kan målene opnås på en måde, der er både kosteffektive og til størst mulig gavn for samfund ... Læs mere

Ngrafik

Kvælstofeksperter til stor international konference og FN-møde i Aarhus

Med dNmark alliancen som vært samles mere end 140 forskere og andre kvælstofeksperter på Aarhus Universitet den 25-30/6 2017 til international konference om innovative løsninger for en mere ... Læs mere

N-negotiation

Motivation – en vigtig faktor for nye næringsstoffiltre i landskabet

En kombination af indsigt i landmandens adfærd, kendskab til lokale forhold, viden baseret på forskning og hensigtsmæssig politik skal gå op i en højere enhed for at fremme implementering af ... Læs mere

At conference

Interessent-workshop om fremtidens veje for brug af kvælstof

Den 21. april var omkring 15 interessenter i dNmark samlet til en intens dag på Koldkærgaard. Alliancens deltagere fik værdifuld feedback på 6 løsningsscenarier, som er i udkast. ... Læs mere

LuWQ_website_BG

LuWQ 2017 konference i Haag

Fra den 29. maj til den 1. juni 2017 afholder LuWQ (Land Use and Water Quality) igen konference. Aarhus Universitet og GEUS er medarrangør og konferencen er denne gang i Haag, Holland og med det ... Læs mere

workshop hagens møllebæk

Fremtidsscenarier for oplandsarealet til Hagens Møllebæk

For godt et år siden afholdt vi ekskursion og efterfølgende workshop om fremtidens landbrugsproduktion og arealanvendelse med fokus på området omkring Hagens Møllebæk. Nu inviterer ... Læs mere

At conference

NJF seminar om Water Management Plans

Fra den 28-29. oktober 2015 afholder NJF (Nordic Association of Agricultural Scientists) seminar under overskriften “Water management plans in the Nordic countries. Cost and effects of ... Læs mere

Dnmark alliancen på ekskursion til Filsø i forbindelse med årsmøde i marts 2015.

Networking trives i DNMARK

Allianceleder Tommy Dalgaard glæder sig over, at der er turbo på videndelingen i DNMARK-alliancen. Han mener, det giver bedre og mere robuste løsninger på udfordringerne med kvælstof. Skønt ... Læs mere

Fælles

Vellykket årsmøde i Nymindegab

Med en livlig faglig diskussion, en indholdsrig ekskursion i lokalområdet og mange spændende præsentationer mødtes 50 DNMARK forskere og interessenter den 9.-10. marts på Nymindegab Kro. Her ... Læs mere

DNMARK on tour..

Forskere fra DNMARK alliancen var rigt repræsenteret på Dansk Landskabsøkologisk Forenings årsmøde den 5. december 2013 på KU-Life, Frederiksberg. Årsmødets tema var “Målrettet ... Læs mere