home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Indsat under Monitering

Fakta_om_kvaelstof forside

Ny pjece om kvælstof

En ny pjece med bidrag fra både forskere og landbrugets organisationer har samlet de vigtigste facts om kvælstof.  Pjecen er udarbejdet i regi af forskningsalliancen DNMARK og kommer hele ... Læs mere

fig 1

Nyt demonstrationsområde for virkemidler til målrettet regulering

Området ved Hagens Møllebæk nord for Skive er et demonstrationsområde, hvor man via en række kortlægninger og målinger finder områder, hvor virkemidlerne vil få størst effekt. En af 200 ... Læs mere

Pilot_areas

Ny type rådgiver skal bringe landmænd i vandoplande sammen

Anders Lehnhardt er Danmarks første oplandskonsulent. Hans job er at bevæge sig på tværs af matriklerne og bringe landmænd i vandoplande sammen for at lave fælles løsninger. Anders ... Læs mere

pl_po_15_309_2537_f1

dNmark landskabsmodellen er et nyt hjælpeværktøj til at finde lokale løsninger på kvælstofudfordringer

Der er udviklet et prototype dialogværktøj, som på baggrund af eksisterende viden gør det nemt at beregne og diskutere den sandsynlige udvaskning af kvælstof fra marker, ud fra oplysninger ... Læs mere

Gjøl

Rapport giver oversigt over scenarieanalyser om kvælstof- og fosforbelastning i oplande

Med udgangspunkt i publicerede analyser i internationale tidsskrifter er der lavet en gennemgang af 256 artikler omkring scenariestudier som behandler model-baserede scenarieanalyser af ... Læs mere

Aarhus Universitet logo

Nationalt kvælstofbudget skaber overblik

Mindre madspild, bedre genbrug af kvælstof i produktionen af fødevarer og nye landbrugsteknologier er nogle af de veje, man kan gå, for at nedsætte udledningen af kvælstof til miljøet. Det ... Læs mere

pl_15_2204_b1

På udkig efter nyt måleudstyr til en målrettet indsats

SEGES går nu på jagt i andre brancher for at finde grej, som landmændene kan bruge til at skaffe præcise målinger af næringsstoftabet fra deres marker. SEGES vil den kommende tid screene ... Læs mere