home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Networking trives i DNMARK

Allianceleder Tommy Dalgaard glæder sig over, at der er turbo på videndelingen i DNMARK-alliancen. Han mener, det giver bedre og mere robuste løsninger på udfordringerne med kvælstof.

DNMARK Alliancen på ekskursion til Filsø i forbindelse med årsmøde i marts 2015.

DNMARK Alliancen på ekskursion til Filsø i forbindelse med årsmødet i marts 2015.

Skønt der ikke mangler mødesteder på nettet, og mailboksen altid er godt fyldt, er mødet mellem mennesker fortsat unik. Netop det fysiske møde kræses der om i DNMARK-alliancen, hvor man ud over ”rigtige møder” også skaber rum for at udveksle erfaringer i busser, forsamlingshuse og på forblæste marker.

I marts 2015 holdt alliancen årsmøde, som samlede ca. 50 kommunefolk, rådgivere og medarbejdere i landbrugets følgevirksomheder, studerende og forskere i Nymindegab. Ud over det formelle møde med faglige indlæg, var der afsat en halv dag til ekskursion i Vardeområdet med besøg i naturområder og hos landmænd, som fortalte om deres syn på blandt andet målrettet regulering og kvælstofhusholdning.

– Som forskerne kommer vi på ekskursionerne ud og møder virkeligheden. Det er mit indtryk, at også de andre alliancedeltagere lærer rigtigt meget af at høre landmændene fortælle om deres udfordringer i dagligdagen. Og det er givtigt for os alle, når vi bagefter sidder i bussen og taler med hinanden om et besøg og de problemstillinger, vi hver især arbejder med i det daglige. Videndeling er rigtig vigtigt, og det mangler i mange andre projekter, siger Tommy, som glæder sig over, at snakken og udvekslingen af gode ideer bliver stadig mere intensiv, efterhånden som projektdeltagerne lærer hinanden bedre at kende.

– Ikke mindst er jeg glad for, at vores seks ph.d’ere og seks postdoc’s kommer ud i landet, arbejder med konkrete problemstillinger og taler med landmændene. Det giver bedre og mere robuste projekter, fordi de får input fra virkeligheden, som de måske ikke lige selv havde tænkt på.

Forskerne regner på pilotområderne

Konceptet med det fysiske møde er også centralt i arbejdet med pilotområderne. Her har der nu været workshop med deltagelse af lokale beboere på alle seks lokaliteter med deltagelse af landmænd, forskere, lystfiskerforeninger, medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening, rådgivere, kommunalt ansatte med flere. Også her har Tommy oplevet, at det fysiske møde mellem mennesker bidrager til at få et konstruktivt samarbejde i gang.

– På nogle workshops har vi kunnet mærke, at stemningen er skifte totalt i løbet af få timer. Vi har flere gange kunnet fornemme spændinger mellem deltagerne, når mødet starter, men efter en lille ekskursion, nogle indlæg, en middag og et gruppearbejde sidder man pludselig og finder på fælles løsninger. Det er herligt at opleve.

Tommy ser frem til at deltage i anden runde workshops, hvor forskerne har regnet på nogle af de scenarier, som beboerne har foreslået.


Print pagePDF page

No comments yet

Sorry, the comment form is closed at this time.