home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Vandråd – et nybrud i dansk vandforvaltning

I 2014 kom et nybrud i dansk vandforvaltning med etableringen af de første vandråd. 23 vandråd, ét i hvert opland, som er forums med medlemmer som indbyrdes har et vidt spænd i interessefelterne. Det er interessant fordi aktiv involvering bliver en central del af myndighedsudøvelsen, hvilket på den længere bane også kan være et input til en fremtidig aktiv involverende N-forvaltning. 

Læs hele artiklen “Vandråd – et nybrud i danskforvaltning” bragt i Vand og Jord i februar ved at klikke her

 


Print pagePDF page

No comments yet

Sorry, the comment form is closed at this time.