home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Se de nye scenarier for pilotområderne

Nu er forskerne snart færdige med at udvikle og regne på de mange ideer, som landmænd og andre borgere kom med ved seks lokale workshops for et år siden. Deltag i de kommende workshops, hvor forskerne fremlægger 5-6 scenarier for hvert område.

Invitationerne til nye møder i pilotområderne er snart på vej ud til tidligere deltagere og andre interesserede, og forskerne har lige nu travlt med at ridse scenarier op og regne på konsekvenser.

For et års tid siden var der workshops i de seks pilotområder – Gjøl, Aalborg Syd, Hagens Møllebæk ved Skive, Varde, Lammefjorden og Tissø. Lokale landmænd, lystfiskere, medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening, kommunale embedsmænd og andre borgere mødtes og fortalte hinanden og forskerne, hvordan de ønskede deres lokalområde skulle udvikle sig i fremtiden. For en aften skulle de forestille sig en verden uden snærende regler og begrænsninger og tænke i nye baner. Det resulterede i masser af debat, nye tanker og mange forskelligartede ideer.

Forskerne drog hjem med fyldte tasker med tanker om muslingefarme, driftsfælleskaber, større kvælstofkvoter, rekreative arealer, omlægning til økologi og meget andet. Siden har forskerne omsat essensen af ideerne til 5-6 scenarier pr. lokalitet.

De lokale ideer har en indbygget styrke

– De lokale beboere har givet os meget, for de har en masse viden om lokalområderne. Derfor kan de få øje på løsninger, som vi ikke ville komme på. For eksempel var der et område, hvor de kom med ideer til et meget tæt samarbejde mellem avlere, nærmest et kooperativ, fortæller Peter Stubkjær Andersen, Københavns Universitet, som er en af forskere i dNmark.

På de workshops, som skal holdes hen over efteråret og vinteren 2015/2016, vil forskere præsentere de scenarier, der tegner sig med visualiseringer, kort, tal og ord. Dermed får borgerne et mere præcist billede af, hvordan deres ideer vil se ud i praksis, og hvilke konsekvenser der tegner sig.

– Det er rigtig spændene at arbejde med ideerne, men vi er også blevet udfordret. Det viser sig, at der er mange ting, som er vanskelige at sætte tal på, så der er en ret stor usikkerhed på scenarierne på nuværende tidspunkt, fortæller Peter Stubkjær Andersen.

På møderne vil forskerne også gerne have deltagernes bud på, hvor i lokalområdet scenarierne bedst placeres, hvis de på et tidspunkt skal realiseres. Også på disse møder håber forskerne at få et solidt input fra deltagerne, som kan konkretisere scenarierne yderligere.

Om scenarierne i sidste ende realiseres er op til lokalområderne, ikke mindst kommunerne, som deltager i dNmark-alliancen.

De lokale beboere bidrog med masser af viden og gode ideer på den første runde workshops. Arrangørerne håber på, at de næste workshops bliver lige så konstruktive.

De lokale beboere bidrog med masser af viden og gode ideer på den første runde workshops. Arrangørerne håber på, at de næste workshops bliver lige så konstruktive.


Print pagePDF page

No comments yet

Sorry, the comment form is closed at this time.