home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Fremtidsscenarier for oplandsarealet til Hagens Møllebæk

For godt et år siden afholdt vi ekskursion og efterfølgende workshop om fremtidens landbrugsproduktion og arealanvendelse med fokus på området omkring Hagens Møllebæk. Nu inviterer dNmark-Alliancen til anden runde workshop om fremtidens kvælstofforvaltning torsdag den 10. december 2015 kl:19.00-22:00 på på Landbo Limfjord, Resenvej 85, 7800 Skive

Læs hele invitationen og programmet for aften.


Print pagePDF page

No comments yet

Sorry, the comment form is closed at this time.