home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Videnblade omkring kvælstof fra Videntjenesten for Planlægning og Friluftsliv, Københavns Universitet

videnbladgrafik
Videntjenesten for Planlægning og Friluftsliv under Københavns Universitet (se mere på dette link) har pr. 4. marts 2016 udgivet to videnblade med relation til kvælstof og DNMARK. Det ene videnblad omhandler ‘Fremtidens kvælstofudnyttelse‘ og er en sammenfatning af de kommende udfordringer i dansk sammenhæng hvad angår kvælstofudnyttelsen. Det andet videnblad er lidt en selvreference, da det omhandler ‘dNmark – forskningsalliance med fokus på kvælstof‘. Videnbladet har fokus på den del af projektet som handler om involvering af landmænd, grønne organisationer, kommunale myndigheder og almindelige borgere. Det konkrete middel til dette har været afholdelse af flere runder af lokale workshops.


Print pagePDF page

No comments yet

Sorry, the comment form is closed at this time.