home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Sådan har N udnyttelsen udviklet sig i Danmark

I en nylig oversigtsartikel giver forskere fra dNmark alliancen et overblik over udviklingen i dansk landbrugs udnyttelse af kvælstof og effekten af tiltag til at reducere tabet til miljøet. Læs og hør mere om artiklen her.

Baggrundsmateriale findes desuden i rapport fra landovervågningsprogrammet (LOOP), og i følgende notat fra Natur- og Landbrugskommissionens gruppe om kvælstofbelastning.

Den fulde reference til artiklen fra dNmark allinancen er:

Nsurp

Den fulde reference til artiklen fra dNmark allinancen er:

Dalgaard T, Hansen B, Hasler B, Hertel O, Hutchings N, Jacobsen BH, Jensen LS, Kronvang B, Olesen JE, Schjørring JK, Kristensen IS, Graversgaard M, Termansen M and Vejre H (2014) Policies for agricultural nitrogen management – trends, challenges and prospects for improved efficiency in Denmark. Environmental Research Letters, Environ. Res. Lett. 9 (2014) 115002 (16pp). http://dx.doi.org/10.1088/1748-9326/9/11/115002.


Print pagePDF page

No comments yet

Sorry, the comment form is closed at this time.