home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Økonomi, regulering og landbrugspakke

Læs artiklen, som omhandler de økonomiske gevinster ved den målrettede regulering, men også de udfordringer der opstår, når landmænd påvirkes forskelligt alt efter området de har bedrift i.

Artikel er udkommet i moMentum+ (som er JA’s faglige temamagasin, som denne gang har temaet Målrettet regulering – hvordan?). Artiklen er skrevet af Brian H. Jacobsen og Berit Hasler.

Som en bonus kan du også læse Anker Lajer Højbjergs artikel NATURENS egen omsætning som sætter fokus på det opdaterede faglige grundlag for en national kvælstofmodel og en ny generation af retentionskort, som har en finere rumlig opløsning.

Læs begge artikler her


Print pagePDF page

No comments yet

Sorry, the comment form is closed at this time.