home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Ny type rådgiver skal bringe landmænd i vandoplande sammen

Anders Lehnhardt er Danmarks første oplandskonsulent. Hans job er at bevæge sig på
tværs af matriklerne og bringe landmænd i vandoplande sammen for at lave fælles
løsninger. Anders Lehnardt skal arbejde i dNmark-pilotområdet i oplandet til Hagens Møllebæk og projektdeltager Irene Asta Wiborg, SEGES interviewes også i artikel.

Læs hele artiklen, som bl.a. blev bragt i Effektivt Landbrug d. 2. august 2016.


Print pagePDF page

No comments yet

Sorry, the comment form is closed at this time.