home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Geografisk målrettede tiltag giver billigere kvælstofreduktion omkring Limfjorden

De første analyser med den udviklede model for gevinster ved en mere geografisk målrettet regulering (TargetEconN) blev præsenteret på den internationale kvælstofkonference INI2016 den 5-8/12 2016 i Melbourne Australien. Modellen viser lovende resultater for pilotoplandet omkring Limfjorden, og vil i løbet af det kommende år bliver anvendt til at opgøre effekten af forskellige løsningsscenarier i DNMARK.

Læs mere her


Print pagePDF page

No comments yet

Sorry, the comment form is closed at this time.