home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Europæisk statistik ikke tilstrækkelig til opgørelse af regionale kvælstofbalancer i DK

Wageningen Universitetet i Holland har stor erfaring med Europæiske opgørelser af kvælstofforbrug og tab til miljøet, baseret på generel tilgængelig EU statistik. Samarbejdet med at anvende disse modeller til analyser af kvælstofbalancen for Danmark har imidlertid vist, at de generelle EU data ofte giver misvisende resultater, og at anvendelse af mere detaljerede danske data er nødvendig. Eksempler herpå blev præsenteret på den internationale kvælstofkonference den 5-8/12 2016. Denne viden er nyttig, både for at undgå misvisende opgørelser overfor for eksempel EU Kommissionen, særligt i forhold til effekter af en mere geografisk målrettet regulering, og i forbindelse med det kommende arbejde med sammenligning af forskellige løsningsscenarier for en bedre udnyttelse af kvælstofressourcen i Danmark.

Læs mere her


Print pagePDF page

No comments yet

Sorry, the comment form is closed at this time.