home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

International artikel om kvælstoffodaftryk udgivet – synteseoversigt over metoder til reduktion af kvælstoftab til miljøet

I 2015 deltog forskere fra DNMARK alliancen i en kvælstoffodaftryk workshop i Sapporo, Japan. Målet med workshoppen var at samle internationale forskere, som arbejder med kvælstoffodaftryk for at undersøge videns huller samt undersøge muligheder for samarbejde omkring udvikling af kvælstoffodaftryk til reduktion af kvælstoftab til miljøet. Resultaterne af workshoppen er nu udgivet i en ny artikel i det videnskabelige tidsskrift AMBIO: http://rdcu.be/nm6d.
Artiklen præsenterer en syntese over 10 eksisterende lande som har udarbejdet nationale kvælstoffodaftryk. Derudover viser forfatterne kvælstoffodaftryks-reduktionsstrategier og videns huller for fremtidige kvælstoffodaftryksberegninger. I DNMARK alliancen arbejdes der med udviklingen af det danske kvælstoffodaftryk, således danskerne snart kan beregne hvor de i deres forbrug og vaner ligger i forhold til det danske samt internationale fodaftryk gennemsnit. Det danske kvælstoffodaftryk præsenteres i 2017 i forbindelse med forskellige løsningsscenarier for en mere bæredygtig kvælstofforvaltning.


Print pagePDF page

No comments yet

Sorry, the comment form is closed at this time.