home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Ny evaluering af det danske vandrådsarbejde – erfaringer kan bruges i fremtidig interessentinvolvering

De danske vandråd får nyt liv i 2017 efter næsten to års pause. I en ny artikel evalueres vandrådsarbejdet og interessentinvolveringen tilbage i 2014. Vandrådsarbejdet var overordnet en succes, både som en proces og i form af omkostningseffektivitet, men EU’s Vandrammedirektivs tilskyndelse til aktiv involvering af interessenter blev kun opfyldt på et minimumsniveau, hvor vandrådsmedlemmernes bidrag derfor kan tolkes som en udvidet høringsproces. Mulighederne for opbygning af legitimitet og ejerskab i vandplanlægningen var tilstede, men blev ikke forfulgt af de danske myndigheder. Konsekvenserne for fremtidig interessentinvolvering i dansk vandplanlægning kan læses i artiklen: http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0030727016675691.


Print pagePDF page

No comments yet

Sorry, the comment form is closed at this time.