home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Ny forskning på landbrugs- og drikkevandsbeskyttelsesområdet

Forskere og interessenter i dNmark-Alliancen har en central rolle i 2 nye EU Horizon 2020 projekter om udvikling og udbredelsen af bæredygtig landbrugspraksis til håndtering af kvælstof i forhold til drikkevandsbeskyttelse. To dNmark pilotområder er repræsenteret i projekterne i skikkelse af Aalborg og Skive piloterne.

FAIRWAY og WaterProtect er navnene på de to søsterprojekter, som i de kommende tre-fire år skal arbejde på at udvikle nye metoder og tilgange til beskyttelse af grundvandet, som er mest optimale for landbruget, samtidig med at borgernes adgang til rent og godt drikkevand sikres.

dNmark-partnere i projekterne udgøres af SEGES, GEUS, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Skive Kommuneog Landbo Limfjord.

FAIRWAY  WATERPROTECT

Begge projekter kan følges på deres respektive hjemmesider:

http://www.fairway-project.eu

http://www.water-protect.eu

Læs hele pressemeddelelsen her


Print pagePDF page

No comments yet

Sorry, the comment form is closed at this time.