home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Er du ekspert i teknologi til genindvinding af kvælstof?

FN’s kvælstof task force (UN-ECE TFRN) søger eksperter i teknologier til genindvinding af kvælstof.

Tab af kvælstof til miljøet er et problem. Der er stor potentiale i at udvikle teknologier til at genindvinde kvælstof. Den nye teknologi kan yde et væsentligt bidrag til den cirkulære økonomi samtidig med, at den kan reducere miljøbelastningen.

Tommy Dalgaard er co-chair for Task Force on Reactive Nitrogen (TFRN). På deres seneste møde i Aarhus foreslog de at producere en kort rapport om status for teknologier til genindvinding af kvælstof og deres potentiale for fremtidig videreudvikling.

Task forcen søger nu eksperter på området til at deltage i arbejdsgruppen.

Læs mere om TFRN’s forslag til at udarbejde rapporten. Her vil du også finde et link hvorfra du kan beskrive din ekspertise og angive din interesse i at deltage.


Print pagePDF page

No comments yet

Sorry, the comment form is closed at this time.