home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Seminar om vandrammedirektivet: Værktøjer og virkemidler

© shutterstock.com, J. Marijss

© shutterstock.com, J. Marijss

Implementering af krav fra EU’s vandrammedirektiv rummer mange praktiske udfordringer. Hvordan kan målene opnås på en måde, der er både kosteffektive og til størst mulig gavn for samfund og erhverv. Der er iværksat en række tiltag med kollektive indsatser inklusiv minivådområder, vådområder, skovrejsning og lavbundsprojekter samt en ordning med målrettede efterafgrøder. Hvad er forventningerne, og hvordan opnår vi den bedste sammensætning af virkemidler?

DHI og Aarhus Universitet inviterer til gratis seminar om vandrammedirektivet med fokus på de næste års indsats frem til 2021.

Læs mere og se program

Og se præsentationerne gennem linket her.

TID OG STED

Tirsdag den 27. februar 2018
kl. 9.30 til 15:30
Institut for Agroøkologi,  Aarhus Universitet, Mødesal M2, Blichers Allé 20, 8830 Tjele


Print pagePDF page

No comments yet

Sorry, the comment form is closed at this time.