home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Nitrat i drikkevand øger risikoen for tarmkræft

Et nyt studie fra dNmark alliancen viser, at der er forhøjet risiko for kræft i tyk- og endetarm ved nitrat i drikkevandet. Også ved koncentrationer der ligger langt under den gældende grænseværdi. De højeste nitratkoncentrationer ses primært i små private vandforsyninger.

Som resultat af et af dNmark alliancens PhD studier, har forskerne beregnet, hvor meget nitrat danskerne er blevet eksponeret for, der hvor de har boet, og sammenholdt det med oplysninger om danskernes kræftdiagnoser. Forskerne har i alt kunnet følge 2,7 millioner danskere i perioden 1978-2011 og baseret studiet på nitratanalyser af over 200.000 drikkevandsprøver, hvilket gør undersøgelsen til den største og mest detaljerede på området. Hvert år får ca. 5.000 danskere tyk- eller endetarmskræft, som kan skyldes mange årsager. Studierne viser, at nitrat i drikkevandet kan være en af dem.

Læs mere her: https://innovationsfonden.dk/en/node/1850


Print pagePDF page

No comments yet

Sorry, the comment form is closed at this time.