home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

De mange sider af kvælstof

Introduktion til forskellige perspektiver på kvælstof. Indhold produceret af Horizon2020 projektet NitroPortugal. Videnskabelig redaktion: Mark Sutton (Centre for Ecology and Hydrology, UK), Claudia Cordovil (Universidade de Lisboa, PT), og Tommy Dalgaard (Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, DK). Dansk oversættelse støttet af DNMARK Research Alliance.


Print pagePDF page

No comments yet

Sorry, the comment form is closed at this time.