home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Forskningspakker

Alliancens arbejde er delt op i seks forskellige forskningsområder også kaldet forskningspakker.

Illustration der viser alliancens forskningspakker

Forskningspakke 1: National kvælstofmodel

Forskningspakke 2: Landskaber

Forskningspakke 3: Økonomi og incitamenter

Forskningspakke 4: Studier af kvælstof

Forskningspakke 5: Involverende planlægning

Forskningspakke 6: Løsningsscenarier

  • Forskningspakke 4 leverer grundviden til forskningspakke 1-3 og bidrager til scenarier når/hvis, der er nye forskningselementer fra forskningspakke 4, der med fordel kan indgå i disse scenarier
  • Forskningspakke1-3 – casestudier og modelarbejdspakker. Disse danner basis for modelberegningen af scenarierne.
  • Forskningspakke 5 – her finder en stor del af dialogen med de lokale aktører sted ligesom en stor del af dialogen med virksomhederne håndteres herfra – forskningspakke 5 sikrer således, at brugernes ideer til delscenarier høres. Samtidig har forskningspakke 5 ansvar for at understøtte kommunikationen fra de andre forskningspakker.
  • I forskningspakke 6 samles scenarierne og herfra sikres, at strategien følges og udvikles, samt at alle inddrages bl.a. i forbindelse med de fælles møder  og workshops.

Figuren viser de mest fremherskende relationer mellem forskningspakkerne her kaldet RC. (klik på figuren for at se en større udgave)


Print pagePDF page