home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

RC 4.6

Luftbåren N-forurening fra landbruget, partikelforurening og helbredsmæssige effekter

Projektbeskrivelse

Atmosfærisk partikelforurening har væsentlige konsekvenser for befolkningens sundhed, specielt i umiddelbar nærhed af kilderne. Det intensivt drevet landbrug i Danmark udsender store mængder gasser som fører til partikeldannelse i atmosfæren. I dette projekt har vi fokus på landbrugsrelaterede udledninger af ammoniak. Ammoniakemissioner fra landbruget danner nye partikler eller optages i eksisterende partikler og bidrager derigennem væsentligt til luftbårne partikler i den fine fraktion (partikler med en diameter < 2,5 μm). Fine partikler antages at bidrage væsentligt til negative helbredseffekter i den danske befolkning, men der er grundlag for at antage at bidraget fra landbrugsudledninger til disse effekter kan være lille.

I det foreliggende projekt undersøges effekten af ammoniak på sundheden i den danske befolkning gennem nye metoder som er til rådighed til at isolere specifikke kilder, i dette tilfælde landbrugskilder. Resultaterne vil bidrage til at forbedre vores viden om effekten som landbrugspraksis kan have på sundheden i den danske befolkning.

Postdoc
Robert George Peel
Billede_Robert Peel

Print pagePDF page