home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Alterra

Primær rolle i projektet

Alterras primære rolle er relateret til generationen af opdelte N budgetter for landbruget (RC1), der omfatter følgende opgaver:
– Udvikling af en rumlig modelramme for N-udledningen ved den eksisterende INTEGRATOR model og udvidelse af rammerne ved at inkludere forbindelser til eksterne ændringer i klimaet, arealdække og arealforvaltning.
– Konstruktion af et rumligt opdelt N budget for landbrugsproduktionen i Danmark for perioden 1990-2010 ved hjælp af en tilpasset version af INTEGRATOR modellen.
– Udføre fremtidige forudsigelser af rumligt disaggregerede landbrugs N budgetter for perioden 2010-2030 for fremtidige ændringer i klimaet, arealdække og arealforvaltning som reaktion på forskellige scenarier.

Yderligere bidrag

Det yderligere bidrag fra Alterra er relateret til at bistå i genereringen af vilkår for det nationale N-budget fra landbruget med fokus på skov, delvis naturlige områder, grundvand og over-fladevand.

Kontakt

Prof. dr. Wim de Vries
Mail: wim.devries@wur.nl
Tlf: +31 317 486
Billede Wim de Vries Wim de Vries forsker ved Alterra, Wageningen UR i jordens kemi med særlig fokus på jordforsuring, næringsstofkredsløb og tungmetalforurening. Hans særlige ekspertise er relateret til udvikling og anvendelse af jord-modeller på forskellige regionale skalaer (lokalt, nationalt, europæisk). Wim de Vries er også professor ved Environmental Systems Analysis Group ved Wageningen University, hvor han leder “Integreret kvælstof virkning modellering”. Hans forskning er organiseret omkring virkningerne af den forhøjede brug af kvælstof i landbruget, i kombination med klimaændringer på økosystemtjenester.
Dr. Hans Kros
Mail: hans.kros@wur.nl
Tlf: +31 317 486
Billede Hans Kros Hans Kros forsker inden for jordens kemi og næringsstofkredsløb i ikke -jordbrugssystemer. Han har mere end 20 års erfaring med biogeokemisk modellering på forskellige rumlige skalaer lige fra plot skala til den europæiske skala. Han deltog i adskillige europæiske projekter vedrørende kvælstof, kulstof og drivhusgasser. Han er uddannet i jordens frugtbarhed og planteernæring på Wageningen University, Holland og har en ph.d. i biogeokemiske modellering på forskellige rumlige skalaer.

Print pagePDF page