home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Fakta om N

Kvælstof (N) er nødvendig for at opretholde en bæredygtig fødevare- og biomasseproduktion. Jordbruget er samtidig den væsentligste kilde til tab af kvælstof til omgivelserne, og en optimal anvendelse af kvælstof har stor betydning for samfundsøkonomien, naturen, folkesundheden og klimaet.

I EU vurderes det, at kvælstofudledningen fra land og by koster 1.000-5.000 kr. per indbygger årligt. Omvendt koster dansk landbrugs begrænsninger i anvendelsen af kvælstof hundredvis af millioner kroner i forringet fødevareproduktion.

Se og hør professor Lars Stoumann fortæller kort om kvælstofudfordringen:

Nedenfor uddyber professor Lars Stoumann i et relativt kort foredrag nogle af de væsentligste aspekter omkring kvælstof. Foredraget varer 25 minutter, og er rettet mod dig, der ønsker en lidt dybere men nem forståelig viden om kvælstof. Foredraget blev afholdt på alliancens opstartsmøde i foråret 2013.

Sådan har N udnyttelsen udviklet sig i Danmark

Se alle opslag her


Print pagePDF page