home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance
Nitrogen

De mange sider af kvælstof

Introduktion til forskellige perspektiver på kvælstof. Indhold produceret af Horizon2020 projektet NitroPortugal. Videnskabelig redaktion: Mark Sutton (Centre for Ecology and Hydrology, UK), ... Læs mere

INI

Nyt fra det Internationale Nitrogen Initiativ

Nyt fra det Internationale Nitrogen Initiativ Dansk kvælstofforskning og resultater fra dNmark forsknings-alliancen spiller en stor rolle i det seneste nyhedsbrev fra ”The International ... Læs mere

Nitrat i drikkevand øger risikoen for tarmkræft

Et nyt studie fra dNmark alliancen viser, at der er forhøjet risiko for kræft i tyk- og endetarm ved nitrat i drikkevandet. Også ved koncentrationer der ligger langt under den gældende ... Læs mere

© shutterstock.com, J. Marijss

Seminar om vandrammedirektivet: Værktøjer og virkemidler

Implementering af krav fra EU’s vandrammedirektiv rummer mange praktiske udfordringer. Hvordan kan målene opnås på en måde, der er både kosteffektive og til størst mulig gavn for samfund ... Læs mere

Gjøl

Nationalt temamøde

Den 14. december 2017 inviterer dNmark alliancen til nationalt temamøde i Theodor Sorgenfrei Auditoriet på GEUS, Øster Voldgade 10, 1350 København K. I en årrække har vi arbejdet med lokale ... Læs mere

Nordic Council

Ny Nordisk kvælstof-rapport

I regi af Nordisk Råd er der udgivet en rapport med anbefalinger til, hvilke strategier og politiske værktøjer som omkostningseffektivt kan bidrage til at reducere udledningen af kvælstof i ... Læs mere

1280pxflag_of_the_united_nations_(19451947).svg_1750

Er du ekspert i teknologi til genindvinding af kvælstof?

FN’s kvælstof task force (UN-ECE TFRN) søger eksperter i teknologier til genindvinding af kvælstof. Tab af kvælstof til miljøet er et problem. Der er stor potentiale i at udvikle ... Læs mere

DGF-4

Temamøde om nitrat i grundvandet

dNmark allianceforsker og seniorforsker ved GEUS, Birgitte Hansen, har vundet Danmarks Geologipris 2016 og i den forbindelse afholdes der to temamøder under titlen: Nitrat i grundvandet: ... Læs mere

EU

Ny forskning på landbrugs- og drikkevandsbeskyttelsesområdet

Forskere og interessenter i dNmark-Alliancen har en central rolle i 2 nye EU Horizon 2020 projekter om udvikling og udbredelsen af bæredygtig landbrugspraksis til håndtering af kvælstof i ... Læs mere

eat a beef steak

Meat Dogma Project artikel udgivet i TES

Sandy Stiles Andersen og Morten Graversgaard, begge fra Aarhus Universitet, har fået artiklen The Meat Dogma Project: Exploring Nitrogen Mitigation in Denmark udgivet i tidsskriftet TES (The ... Læs mere

« Previous entriesNext entries »