home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Pilotområder

Det er vigtigt for alliancen at udvikle og teste løsninger i tæt samspil med en bred vifte af aktører fra forskellige dele af landet. Et vigtigt fokusfelt er Limfjordsområdet. Her vil alliancen arbejde i blandt andet Skive og Jammerbugt kommuner. Desuden vil alliancen arbejde med aktører fra Varde, Horsens og Odsherred kommuner.

DK_kort_pilot

Kort: Oversigtskort af pilotområderne. 

Alliancen har oprettet 7 pilotområder, der skal fungere som testområder, hvor forskere og aktører mødes og diskuterer implementeringen af forskellige tiltag. Forskningsresultater og erfaringer fra disse områder kan senere anvendes i andre lokaliteter med lignende karakteristika. Det er derfor vigtigt at pilotområderne repræsenterer Danmarks forskellighed både i forhold til geografisk placering, arealanvendelse, geologi og hydrologi. Områdernes afgrænsning er basseret på vandoplandet (afvandingsområdet) og repræsenterer derfor ofte en fjord eller et vådområde.

Aktører fra andre dele af landet bliver løbende inddraget, så de forskellige forskningsområder kan udfoldes på optimal vis.

Bemærk: Præsentationen af de enkelte pilotområder er i første omgang baseret på allerede tilgængelige nationale data. Efterhånden som der opstår behov, kan man tilpasse disse data med bedre lokal viden.

Se alle opslag her…


Print pagePDF page