home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

RC 4.5

Økosystemtjenester som framework for bæredygtig naturressourceforvaltning i Danmark

Projektbeskrivelse

Danmark er et gammelt kulturlandskab med et højt befolkningspres, og hvor størstedelen af arealet anvendes i landbruget. Vores forvaltningsmæssige beslutninger handler i højere og højere grad om at balancere de sociale, økonomiske og økologiske behov i en bæredygtig udvikling. Økosystemtjenester er i den forbindelse en måde at anskue de økologiske ressourcer på, og synliggøre hvilke vigtige processer og produkter, vi er afhængige af fra en velfungerende og funktionel natur (f.eks. spildevandsrensning, rekreationsmuligheder og fødevareproduktion). Den intensive arealanvendelse kombineret med en høj kvælstofudledning har konsekvenser for naturen, og påvirker funktionaliteten af økosystemtjenesterne kraftigt. Derfor er vi afhængige af at identificere en god forvaltningspraksis, der er baseret på indsigt i den sociale, økonomiske og økologiske dynamik der er i landskabet, hvis vi skal mindske udfordringerne og udvikle en bæredygtig fremtid.

Målet med Katrine Turners ph.d. er at undersøge det økologiske aspekt af denne strategi; dvs. hvordan beslutningstagere og interessenter ser potentialet i at inddrage de nytteeffekter vi får fra naturen, og dermed optimere naturressourcerne for at opnå en bæredygtig forvaltning af landskabet i Danmark. Projektet lægger især vægt på følgende områder:

  1. At kortlægge og undersøge økosystemtjenesters rumlige fordeling i landskabet og i forhold til andre tjenester, som fx kvælstofrensning i vådområder
  2. At finde metoder at bruge værdisætning af økosystemtjenester til at undersøge, hvor den har den højeste værdi og dermed det største behov for natur
  3. At udvikle et framework til at bruge naturens nyttevirkning og økosystemtjenester som et værktøj til at kommunikere mellem forskellige discipliner og interessenter.
Ph.d. studerende
Katrine Grace Turner

Print pagePDF page