home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Artikler, ikke peer reviewed

A full list of publications and other dissemination can be found here

 • Dalgaard T (2015) Den foranderlige arealanvendelse og en mulig ny guldalder for dansk landbrug? Jubilæumsskrift. Landbruget og Forskningen. Tidsskrift for Landøkonomi nr. 1. 201. årgang. ISSN 0040-7119.
 • Graversgaard M, Gertz F, Wiborg IA, Kjeldsen C and Dalgaard T (2015) Vandråd – et nybrud i dansk vandforvaltningstradition. Vand og Jord, 22. årgang no. 1. February 2015, p.40-43.
 • Graversgaard M, Kjeldsen C and Dalgaard T (2015) Vandråd – Dansk vandplanlægning i en ny retning. Teknik og Miljø nr. 3. Marts
 • Olesen JE (2015). Landmænd skal producere mere og grise mindre. Teknik og Miljø, Stads- og Havneingeniøren #5, 21.
 • Olesen JE (2015). Faldende proteinindhold i korn. Grovvarenyt #26, 10-11.
 • Olesen JE (2015). Faldende proteinindhold i korn. Effektivt Landbrug 24 juni 2015, 7.
 • Dalgaard T (2014) Fra Fjord til Foulum og Aarhus Universitet. Tidsskrift for Landøkonomi. 200 år jubilæum temanummer.
 • Hansen B, Schullehner J and Sigsgaard T (2014) Nitrat i drikkevandet og vores sundhed. GeoViden no. 4 2014. p. 2.
 • Hansen B, Schullehner J and Dalgaard T (2014) Beskyttelse af grundvandsressourcen. GeoViden no. 4 2014. p. 8-9.
 • Hansen B, Thorling L, Schullehner J and Dalgaard T (2014) Virker beskyttelsen af grundvandet? GeoViden 4 2014. P. 10-11.
 • Olesen JE (2014) Udfordringer og løsninger for dansk landbrug i en global sammenhæng. Vand & Jord 21, 174-177.
 • Olesen JE (2014) Klimaændringer og grønne job. Momentum 2014-3, 17-21.
 • Pedersen CA, Hansen B, Thorling L and Dalgaard T (2014) Hvorfor stoppede stigningen i nitratindholdet i det nydannede grundvand før vandmiljøplanerne blev vedtaget? Vand og Jord no. 4, p. 184-186.
 • Dalgaard T (2013) Bæredygtig anvendelse af kvælstof kan give milliardindtægt. Agrologisk nr. 2, Årgang 31. Februar 2013. s. 12-13.
 • Jacobsen BH og Kristensen ES (2013) Normreduktion betyder højere omkostninger. Agrologisk nr. 12, pp. 32-35.
 • Olesen JE (2013) Hvordan kan udvaskningen og belastningen af vandmiljøet yderligere reduceres? Agrologisk, 09.08.2013, s. 6-8.
 • Dalgaard T (2012) N-restriksjoner i dansk landbruk – effekter på nitrogenbalanser og produktivitet. Bioforsk-konferansen, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen, 6. – 7. februar 2012. Bioforsk Fokus 5(2) p. 467-470.
 • Hansen B, Thorling L, Sørensen B, Dalgaard T and Erlandsen M (2012) Nitrattrends I dansk grundvand. Vand og Jord, 19. årgang 2012, no. 1 p. 37-40.

Print pagePDF page