home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

5 – Involverende planlægning

Forskningspakke 5 har fokus på involverende planlægning.

Se og hør projektchef Irene Wiborg fortælle om forskningspakke 5:

Mere om forskningspakken
Målet med forskningspakke 5 er at udvikle handleplaner for N-management med afsæt i en inddragende proces med mange aktører. Tanken er, at den inddragende proces/metode dels vil skabe ejerskab til handleplanerne blandt aktørerne og dels vil få nye idéer frem i lyset.

Konkret udvikles handleplanerne med afsæt i en scenarieworkshop med de forskellige aktører, der inkluderer forskere, fødevareindustri, kommuner, landboforeninger og landbrugsrådgivningen.

De mange ideer/scenarier fra workshoppen bliver i løbet af processen reduceret til få konkrete idéer, som forskere så beregner effekten af ud fra bl.a. økonomiske, landskabs- og miljømæssige betragtninger. Herefter indgår ideerne i de konkrete N-handleplaner, der anviser, hvordan man kan opnå en effektiv N-udnyttelse i forskellige typer af oplande,

Den inddragende proces, som handleplanerne udarbejdes i, vil blive dokumenteret og kortlagt af forskere via bl.a. cognitiv mapping, hvorefter metoden evt. udvikles yderligere. Det er målet, at den inddragende proces efterfølgende benyttes helt eller delvist, når der skal udarbejdes handleplaner for N-mamagement i andre lokalområder såvel nationalt som internationalt.

Kontakt forskningspakkeansvarlig Irene Wiborg for mere information om forskningspakken.


Print pagePDF page