home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

6 – Løsningsscenarier

Forskningspakke 6 har fokus på at udvikle tre forskellige scenarier for optimering af kvælstofkredsløbet.

Se og hør professor Jørgen E. Olesen fortælle om forskningspakke 6:

Mere om forskningspakken
I alliancen vil vi belyse, hvordan kvælstof påvirker landbrug, miljø og klima. Og vi vil især fokusere på mulige løsninger på problemet med for store tab af kvælstof. I Danmark er vi allerede kommet langt med at reducere kvælstoftab, men mere kan og skal gøres. Det kræver nye måder at se problemerne og løsningerne på.

I forskningspakke 6 vil vi analysere disse løsninger gennem tre typer af løsningsscenarier, som også vil indgå i basis for analyserne i de øvrige forskningspakker. Disse løsningsscenarier vil inkludere produktionskæder med mere effektiv kvælstofudnyttelse og recirkulering, geografisk målrettede tiltag, og ændrede forbrugsmønstre, som understøtter mere lukkede kvælstofkredsløb.

Kontakt forskningspakkeansvarlig Jørgen E. Olesen for mere information om forskningspakken.


Print pagePDF page