home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Yara Danmark Gødning A/S

Yara er en af pionererne i gødningsindustrien og er i dag verdens største producent af kvælstof baserede handelsgødninger. I dag er næsten ½ af jordens befolkning afhængig af handelsgødning for at kunne producere tilstrækkeligt med fødevarer. Yara ser et moderne og bæredygtigt landbrug som en del af løsningen på reduktion af næringsstoftab til omgivelserne samt global opvarmning. Yara producere N gødning med en Carbon Footprint garanti under 3,6 kg CO2 pr kg N verificeret af DNV og vi arbejder på fortsat at bidrage til optimal udnyttelse af alle plantenæringsstoffer.

Link til hjemmeside: www.yara.com

Primære interesse i alliancen
Vi er med fordi vil gerne vil bidrage til bæredygtige løsninger og påvirke de scenarier som forskerne regner på.

Mulige bidrag
Vi kan bidrage med data om produktion og anvendelse af handelsgødning i bl.a. EU og Danmark i bred forstand. Yara er i dag aktiv i Helcom, Baltic Sea Action Plan etc.
Vi har bl.a. udviklet og markedsført Yara N sensor og andre praktiske metoder til bestemmelse af kvælstof behovet. Vi ønsker også at introducere P Trap for at reducere tabet af fosfor i landbruget.  .

Særlig interesse i pilotområder
Er interesseret i at deltage i arbejdet i pilotområde med fokus på optimal udnyttelse af kvælstof herunder udnyttelse af metoder til at bestemme den optimale N tilførsel.

Kontakt

Kommerciel Agronom Jesper Juul Ulnitz
Mail: jesper.juul.ulnitz@yara.com
Tlf: 50753360
Projektchef Mogens Nielsen
Mail: mogens.nielsen@yara.com
Tlf: 40550324

Print pagePDF page