home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

SEGES

SEGES indsamler, bearbejder og formidler den nyeste viden til landbruget, så danske landmænd og gartnere kan producere fødevarer i verdensklasse.

Primær rolle i projektet
Bringer forskningsmæssig viden i praktisk anvendelse
Bringer praktisk agronomisk faglig viden i spil i forskningen for at sikre balance mellem produktion og miljø.
Kommunikationsansvarlige, herunder bl.a. dialog med virksomhederne og lokale aktører.

Yderligere bidrag
Skaber kontakt til landbrugets aktører
Kan teste innovative løsninger til optimering af N-udnyttelsen

Særlig interesse i relation til pilotområder
Er interesseret i at deltage i arbejdet i pilotområder ved Limfjorden, Varde-, Odsherred- og Næstved- området.

Kontakt

Projektchef Irene Wiborg
Mail: iaw@seges.dk
Tlf: 87405449
Irene koordinerer arbejdspakke omkring
kommunikation og involverende planlægning. Hun har stor erfaring i arbejdet
med at bringe interessenter sammen og i at arbejde med løsningsmodeller hvor
man i samspil finder løsninger hvor produktion og miljø samtænkes.
Chefkonsulent Leif Knudsen
Mail: lek@seges.dk
Tlf: 87405428
Leif bidrager i alliancen med
agronomisk viden om særlig næringsstoffer og miljøeffekten ved tab.
Konsulent Kristoffer Piil
Mail: kpi@seges.dk
Tlf: 87405574
Kristoffer bidrager i alliancen med viden om
kvælstof.

Print pagePDF page