home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Aalborg Forsyning, Vand A/S

Vand A/S leverer drikkevand til ca.112.000 indbyggere, svarende til 53 % af Aalborg Kommunes befolkning. Betinget af de hydrogeologiske forhold er der lille eller ingen naturlig beskyttelse af vores grundvandsmagasiner. Vores drikkevand har derfor et relativt højt nitratindhold. Den primære indsats for grundvandsbeskyttelse i Aalborg området er målrettet reduktion af kvælstof og sprøjtemidler.

Primær rolle i projektet
Viden om kvælstofs påvirkning af drikkevandressourcen samt viden og praktisk erfaring med beskyttelse af grundvand.

Yderligere bidrag
Kan stille data til rådighed.

Særlig interesse i relation til pilotområder
Har især interesse i pilotområdet ved Limfjorden, da vores indvindingsområder har afstrømning til Limfjorden. Såfremt der er drikkevandsinteresser på spil i andre pilotområder, er det også interessant.

Kontakt

Afsnitsleder for Grundvand og vandkvalitet
Per Grønvald

Mail: pg@aalborgforsyning.dk
Tlf: 7743 9175
Per arbejder med planlægning og etablering af nye kildepladser,
grundvandsbeskyttelse og drikkevandskvalitet.

Print pagePDF page