home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

HedeDanmark A/S

HedeDanmark formidler og håndterer omkring 500.000 tons restprodukter med gødnings- eller foderværdi fra forsyningsselskaber og private virksomheder. Hovedmodtagerne er danske landmænd.

Primær rolle i projektet
At være med til at diskutere, hvorvidt løsninger er praktisk anvendelige og at der tages højde for, at samfundet genererer en række restprodukter, som med fordel kan recirkuleres og genanvendes i landbruget.

Yderligere bidrag
Kan levere en række restprodukter, hvis dette ønskes.

Særlig interesse i relation til pilotområder
At være med til at sikre, at restprodukter også tænkes ind i løsningerne.

Kontakt

Miljøfaglig konsulent Erik E. Olesen
Mail: eeo@hededanmark.dk
Tlf.: 21798929
Erik_Olesen_9833 Kan bidrage med viden vedr. lovgivning i forbindelse med at benytte restprodukter som gødningskilde. Har tidligere arbejdet 10 år som planteavlskonsulent.

Print pagePDF page