home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Primær rolle i projektet

Institut for Kultur og Samfund ser på, at en vigtig faktor for miljøbelastning i form af nitrogenholdige stoffer er en formindsket og omlagt produktion af kød, hvilket igen indebærer et mindre forbrug af kødprodukter og en dertil hørende bæredygtig ny madkultur.

Horsens Kommune har via deres Sund By Program, og i samarbejde med den største kødproducent i Danmark, Danish Crown, hvis største slagteri ligger i Kommunen, givet tilsagn om at være partner i projektet DNMARK, generelt, og specielt i relation til Sandy Andersens PhD-projekt; ‘Cultural-anthropological Perspectives on the Culture of Food in the City of Horsens, with Special Regard to the Diminished Consumption of Meat Products; A Supplement to the Healthy City Program of Horsens’.

Sandy Andersen anvender sin teoretisk baggrund i kulturteori og filosofisk antropologi til en forskning i den Danske forhold til kødforbrug, med tilhørende analyse af:

  1. Events, der fremmer dialog og forståelse mellem kødproducenter (landmænd), slagteri, detailhandel og forbrugere i Horsens kommune
  2. Strategiske tiltag der fremmer integrationen af by og land i Horsens Kommune
  3. Strategiske tiltag, der fremmer interessen og forståelsen for en bæredygtig madkultur omkring kvalitets-kødprodukter

Endvidere er der en formidlings dimension i ph.d. projektet, eftersom en del af opgaven er, at få mange forskellige typer aktører til at tale og agere i en ny, fælles ramme, som for alle parters vedkommende vil gå på tværs af hidtidige samarbejds- og kommunikationskanaler.

De konkrete dele af ph.d. projektet vil blive udformet i fællesskab af Sund By Horsens, Chris Kjeldsen og Steen Brock.

Steen Brock vil være hovedvejleder for ph.d. projektet.

Kontakt

Sandy Andersen
Mail: hissa@hum.au.dk
Tlf: 28430001
Sandy_billede

Print pagePDF page