home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN), Københavns Universitet

Primær rolle i projektet

IGNs forskergruppe for Rumlig Forandring og Planlægning involveret i forskningspakke 2 ,der handler om landskabets udvikling under forskellige N begrænsnings-strategier. Vores forskergruppe arbejder med scenarier for landskabets udvikling i en række konkrete caseområder der ligger spredt i Danmark og repræsenterer geologisk og landbrugsstrukturel variation.

I scenarieudviklingen er der tæt samarbejde med de andre forskningspakker, ikke mindst arbejdspakke 3. Vi bidrager desuden til syntese af DNMARKs resultater i forskningspakke 6.

Forskere
Henrik Vejre (Professor m.s.o. i Multifunktionelle Landskaber) er leder af forskningspakke 2

Forskningen udføres af postdoc  PhD Peter Stubkjær Andersen der siden 1.sept. 2013 har arbejdet på projektet.

Peter har en Ph.D. grad (2013) fra Københavns Universitet. Hans Ph.D. projekt handlede om multifunktionelle landbrug i multifunktionelle landskaber.

Kontakt

Professor Henrik Vejre
Mail:hv@ign.ku.dk
Tlf: 35331819
Henrik_Vejre

Print pagePDF page