home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

BGORJ – Brancheforeningen for genanvendelse af organiske ressourcer til jordbrugsformål

BGORJ – Brancheforeningen for genanvendelse af organiske ressourcer til jordbrugsformål

Primær rolle i projektet
Deltager og bidrager på partnermøderne især ift. virksomhedskendskab, bindeled til BGORJs medlemsvirksomheder, formidling mellem producenter og aftagere (landmænd).

Kontakt

Formand for bestyrelsen i BGORJ Sune Aagot
Sckerl

Mail: saa@hededanmark.dk
Tlf.: 23721266
Sune_Aagot_sckerl Forretningsområdechef i HedeDanmark

Print pagePDF page