home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Institut for Folkesundhed (IFF), Aarhus Universitet

Primær rolle i projektet

Institut for Folkesundhed deltager i to projekter omkring helbredseffekter af hhv. luftkvalitet og drikkevandskvalitet.

Miljø, Arbejde og Sundhed (MiAS) arbejder inden for DNMARK med befolkningens helbredseffekter af N-eksponering fra atmosfæriske udledninger og drikkevandskontaminering  relateret til landbrugsproduktion. MiAS  bygger på en ekspertise opbygget indenfor  luftforurenings og fødevarer. Effektmodelleringen vil foregå i tæt samarbejde med Professor Ole Hertel AU ST, Seniorforsker Birgitte Guldberg Hansen, GEUS og Professor Carsten Brøcker Petersen CIRRAU (Center for Registerbase Research Aarhus University). På denne måde forventes det at vi vil kunne analysere de helbredsmæssige konsekvenser af befolkningens udsættelse for N-udledninger relateret til landbrugsproduktion.

Kontakt

Professor og sektionsleder Torben Sigsgaard
Mail: ts@mil.au.dk
Tlf: 28992426
Torben_Sigsgaard Helbredseffekter efter eksponering for landbugsrelaterede udledninger af N i luft og drikkevand.

Print pagePDF page