home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Partnere

En lang række partnere indgår i forskningsalliancen DNMARK.

Primære forskningspartnere

Alterra, Wageningen UR
GEUS, Klimaministeriet
Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet
Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet
SEGES
• Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer

Primære innovationspartnere
Aalborg Forsyning, Vand A/S
• ALECTIA
Arla Foods a.m.b.a.
Brancheforeningen for genanvendelse af organiske
restprodukter til jordbrugsformål

• ConTerra ApS
HedeDanmark A/S
• Horsens Kommune
• Jammerbugt Kommune
• Naturstyrelsen, Aalborg
• Odsherred Kommune
• Skive Kommune
• Varde Kommune
• Videncenter for Svineproduktion
Yara Danmark A/S

International følgegruppe
• EU Joint Research Centre, Ispra, Italy
• Inst. of Applied Systems Analysis, Austria
• Marie Curie Training Network: Recovery and Use
of Nutrients, Energy and Organic Matter from
Animal Waste
• The James Hutton Institute, Scotland
• UN Task Force on Reactive Nitrogen
• University of East Anglia, UK
• University of Kiel, Germany
• University of Leeds, Geography Department, UK
• USDA, Beltsville, MD
• WHO Europe, Healthy CityCoordinator, Belfast

Interessent-netværk
• Animation Hub, Viborg
• Astma-Allergi Danmark
• BioRefining Alliance, Frederiksberg
• Centre for Register-based Research, AU
• CONCITO
• Danish Crown
• Danmarks Lungeforening
• Danmarks Statistik
• Det Miljøøkonomiske Råd, De Økonomiske Råd
• DHI – Dansk Hydraulisk Institut
• Eksperimentariet, Hellerup
• Eurostat
• EU´s Miljøagentur
• Farm4you, Agro Business Park, Foulum
• Fødevareinstituttet, DTU
• Gefion
• Jysk Landbrugsrådgivning
• LandboNord
• Miljøministeriet
• Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
• Sundhedsrådet
• Sundhedsstyrelsen


Print pagePDF page