home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Formål

Formålet med DNMARK er at udvikle effektive løsninger på de kvælstofudfordringer, som det danske samfund står overfor.

Løsningerne skal både tilgodese fødevareerhvervet, samfundet og miljøet. Hidtidige forsøg på at begrænse tilførslen af kvælstof til miljøet har ofte enten ikke levet op til forventningerne eller har skabt nye problemer, og derfor står alliancen over for en stor opgave.

I helt kort form er alliancens formål at finde nye ideer og veje[1] til bæredygtig anvendelse[2] af kvælstof til gensidig gavn[3] for samfundet, miljøet, og jordbrugs- og fødevareerhvervet[4].

[1] ”Nye veje” findes via samspil med aktører, der repræsenterer såvel lokale, regionale, nationale og internationale perspektiver.
[2] Med ”Bæredygtig anvendelse” menes forbedret ressourceeffektivitet, samt en mindre miljø- og klimabelastning i forhold til N.
[3] Med ”Gensidig gavn” menes, at såvel forskere, myndigheder, erhvervsliv, interesseorganisationer som borgerne får glæde af alliancens arbejde og resultater.
[4] Med ”jordbrugs- og fødevareerhvervet” menes primærerhvervet samt følgeindustrier, der står for produktion af fødevarer, energi, materialer, oplevelser, miljø, natur og andre goder med relation til landskab og landdistrikter.


Print pagePDF page